×
ثبت نام و ورود


خمیرپیتزا،سس سیر،سینه مرغ کبابے ،فیله استریپس،قارچ،گوشت چرخ کرده،زیتون،فلفل دلمه،ذرت،پنیرپیتزا

اسپیشیال

خمیرپیتزا،سس سیر،سینه مرغ کبابے ،فیله استریپس،قارچ...

280 هزارتومان

خمیرپیتزا،سس سیر،سینه مرغ کبابی،فلفل دلمه ای ،قارچ،ذرت،پنیرپیتزا

گارلیک چیکن

خمیرپیتزا،سس سیر،سینه مرغ کبابی،فلفل دلمه ای ،قارچ...

210 هزارتومان

خمیرپیتزا رول شده ،سس قرمز،گوشت چرخ کرده ،پنیرپیتزا
فلفل.قارچ،کنجد

کالزون

خمیرپیتزا رول شده ،سس قرمز،گوشت چرخ کرده ،پنیرپیتز...

180 هزارتومان

خمیرپیتزا،سس مارینارا،ژامبون میکس،
سوسیس انگشتی،قارچ،فلفل دلمه ذرت،پنیرپیتزا

ورستل

خمیرپیتزا،سس مارینارا،ژامبون میکس، سوسیس انگشتی،ق...

200 هزارتومان

خمیرپیتزا،سس تند،پپرونی،فلفل دلمه ،پنیرپیتزا

پپرونی

خمیرپیتزا،سس تند،پپرونی،فلفل دلمه ،پنیرپیتزا...

200 هزارتومان

خمیرپیتزا.پنیرپیتزا،ران گوسفندی،قارچ،سس مارینارا

رست بیف

خمیرپیتزا.پنیرپیتزا،ران گوسفندی،قارچ،سس مارینارا...

300 هزارتومان

خمیرپیتزا،پنیر پیتزا،سس مارینارا،سینه مرغ سوخاری ،زیتون اسلایس ،قارچ

پلودیا

خمیرپیتزا،پنیر پیتزا،سس مارینارا،سینه مرغ سوخاری ،...

۲60 هزارتومان

پپرونی ،ورستل،گارلیک،بلونز

چهار فصل

پپرونی ،ورستل،گارلیک،بلونز...

280 هزارتومان