×
ثبت نام و ورود


سینه مرغ،مایه کوبیده،فلفل دلمه ،سالادشیرازی،گوجه کبابی،مخلفات

کباب شاه عباسی

سینه مرغ،مایه کوبیده،فلفل دلمه ،سالادشیرازی،گوجه ک...

160 هزارتومان

فیله گوساله،مایه کباب،گوجه کبابے ،مخلفات

کباب تبریزی

فیله گوساله،مایه کباب،گوجه کبابے ،مخلفات...

190 هزارتومان

فیله مرغ،پنیر ورقه ای گوجه کبابی،مخلفات

رول کباب مصری

فیله مرغ،پنیر ورقه ای گوجه کبابی،مخلفات...

150 هزارتومان

جوجه،کوبیده،چنجه،قارچ کبابی،روغن محلی،گوجه کبابی،مخلفات

کاسه کباب

جوجه،کوبیده،چنجه،قارچ کبابی،روغن محلی،گوجه کبابی،م...

180 هزارتومان

فیله گوساله مزه دار شده در سس ترش،پودرپسته،گوجه کبابی،انار،ربانار

کباب ترش

فیله گوساله مزه دار شده در سس ترش،پودرپسته،گوجه کب...

180 هزارتومان

سینه و ران مرغ،گوجه کبابے ،مخلفات

جوجه کباب

سینه و ران مرغ،گوجه کبابے ،مخلفات...

90 هزارتومان

فیله گوساله و فیله مرغ،گوجه کبابے ،مخلفات

کباب بختیاری

فیله گوساله و فیله مرغ،گوجه کبابے ،مخلفات...

150 هزارتومان

راسته گوساله،گوجه کبابی،مخلفات

چنجه کباب

راسته گوساله،گوجه کبابی،مخلفات...

150 هزارتومان

اکبرجوجه

جوجه۸۰۰گرمےیڪ عدد،ربانار ،ترشی انار،...

180 هزارتومان

گردن  گوسفندے ،کته قالبے ،مخلفات

گردن گوسفندی

گردن گوسفندے ،کته قالبے ،مخلفات...

270 هزارتومان

ماهیچه ،پلو ایرانی ،مخلفات

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه ،پلو ایرانی ،مخلفات...

210 هزارتومان

کباب ثریایی،کباب نگینی،کباب شالتو،بال کبابی ،کباب کوبیده، ران مرغ،خیارماست،مخلفات،۴پرس کته قالبی

سینی همایونی

کباب ثریایی،کباب نگینی،کباب شالتو،بال کبابی ،کباب ...

950 هزارتومان

2سیخ کباب کوبیده،۲سیخ جوجه کباب،کباب شاه عباسی ،ماست چکیده،زیتون پرورده،۳پرس کته قالبی

سینی کباب پارادایس

2سیخ کباب کوبیده،۲سیخ جوجه کباب،کباب شاه عباسی ،ما...

650 هزارتومان