×
ثبت نام و ورود


کباب شاه عباسی

سینه مرغ،مایه کوبیده،فلفل دلمه ،سالادشیرازی،گوجه ک...

160 هزارتومان

کباب تبریزی

فیله گوساله،مایه کباب،گوجه کبابے ،مخلفات...

190 هزارتومان

رول کباب مصری

فیله مرغ،پنیر ورقه ای گوجه کبابی،مخلفات...

120 هزارتومان

کاسه کباب

جوجه،کوبیده،چنجه،قارچ کبابی،روغن محلی،گوجه کبابی،م...

160 هزارتومان

کباب ترش

فیله گوساله مزه دار شده در سس ترش،پودرپسته،گوجه کب...

160 هزارتومان

جوجه کباب

سینه و ران مرغ،گوجه کبابے ،مخلفات...

70 هزارتومان

کباب بختیاری

فیله گوساله و فیله مرغ،گوجه کبابے ،مخلفات...

150 هزارتومان

چنجه کباب

راسته گوساله،گوجه کبابی،مخلفات...

140 هزارتومان

اکبرجوجه

جوجه۸۰۰گرمےیڪ عدد،ربانار ،ترشی انار،...

140 هزارتومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندے ،کته قالبے ،مخلفات...

220 هزارتومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه ،پلو ایرانی ،مخلفات...

190 هزارتومان