×
ثبت نام و ورود


سالاد سزار

کاهو پیچ ،سینه مرغ کبابے ،زیتون اسلایس،پنرپارمسان،...

60 هزارتومان

کاهوپیچ ،گردو،بروکلی،ریحان،پنیرلاکتیکی،میوه فصل،اسلایس لیمو،نان تست،گوجه گیلاسی،اسلایس فیله،پنیرپارمسان،کنجد،سس مخصوص

پارادایس سالاد

کاهوپیچ ،گردو،بروکلی،ریحان،پنیرلاکتیکی،میوه فصل،اس...

120 هزارتومان

وجترین سالاد

میکس کاهو،تربچه،پیازچه،فیله لیمو،زیتون درسته،ذرت،گ...

70 هزارتومان

وایت فرایز

سیب زمینے سرخ شده به همراه سس قارچ...

45 هزارتومان

فرنچ فرایز

سیب زمینے سرخ شده...

30 هزارتومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی،ڗامبون،قارچ،ذرت،پنیرپیتزا،فلفل دلمه ای...

50 هزارتومان

سوپ روز


15 هزارتومان

نان سیر

خمیر پیتزا،سس سیر،پنیرپیتزا...

50 هزارتومان

بال کبابی

بال و کتف کبابی...

60 هزارتومان

زیتون پرورده


40 هزارتومان