×
ثبت نام و ورود


ایس لاته


55 هزارتومان

آیس آمریکانو


50 هزارتومان

فراپاچینو

بستنی وانیل،یخ،وانیل و کارامل،اسپرسو...

50 هزارتومان

آیس موکا

سس شکلات،یخ،شیر،اسپرسو...

55 هزارتومان

آیس کارامل ماکیاتو

سیروپ کارامل،یخ،شیر،اسپرسو...

55 هزارتومان

دو اسکوپ بستنی وانیل ،اسپرسو

آفوگاتو

دو اسکوپ بستنی وانیل ،اسپرسو...

55 هزارتومان

هایپ انرژی زا،یخ،اسپرسو

هایپ اسپرسو

هایپ انرژی زا،یخ،اسپرسو...

55 هزارتومان

شیر ، یخ ، کوکاکولا،اسپرسو

کوک اسپرسو

شیر ، یخ ، کوکاکولا،اسپرسو...

60 هزارتومان